დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 1

 

ბინების მონაცემები: