დონა პალასი ორთაჭალა

ბლოკი 1, სართული 1

 

ბინების მონაცემები: