დონა პალასი ორთაჭალა

ბლოკი 1, სართული 2

 

ბინების მონაცემები: