დონა პალასი ორთაჭალა

ბლოკი 5, სართული 1

 

ბინების მონაცემები: