დონა პალასი დიდუბე

ბლოკი 1, სართული 3

 

ბინების მონაცემები: