დონა პალასი დიდუბე

ბლოკი 1, სართული 4

 

ბინების მონაცემები: