დონა პალასი დიდუბე

ბლოკი 1, სართული 5

 

ბინების მონაცემები: