დონა პალასი დიდუბე

ბლოკი 1, სართული 9

 

ბინების მონაცემები: