დონა პალასი დიდუბე

ბლოკი 1, სართული 10

 

ბინების მონაცემები: