დონა პალასი დიდუბე

ბლოკი 1, სართული 11

 

ბინების მონაცემები: