დონა პალასი დიდუბე

ბლოკი 1, სართული 12

 

ბინების მონაცემები: