დონა პალასი დიდუბე

ბლოკი 1, სართული 14

 

ბინების მონაცემები: