დონა პალასი სანდრო ეული

ბლოკი 1, სართული 2

 

ბინების მონაცემები: