დონა პალასი სანდრო ეული

ბლოკი 1, სართული 3

 

ბინების მონაცემები: