დონა პალასი სანდრო ეული

ბლოკი 1, სართული 4

 

ბინების მონაცემები: