დონა პალასი სანდრო ეული

ბლოკი 1, სართული 6

 

ბინების მონაცემები: