დონა პალასი სანდრო ეული

ბლოკი 1, სართული 7

 

ბინების მონაცემები: