დონა პალასი სანდრო ეული

ბლოკი 1, სართული 8

 

ბინების მონაცემები: