დონა პალასი სანდრო ეული

ბლოკი 1, სართული 9

 

ბინების მონაცემები: