დონა პალასი სანდრო ეული

ბლოკი 1, სართული 10

 

ბინების მონაცემები: