დონა პალასი სანდრო ეული

ბლოკი 1, სართული 11

 

ბინების მონაცემები: