დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 2

 

ბინების მონაცემები: