დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 3

 

ბინების მონაცემები: