დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 4

 

ბინების მონაცემები: