დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 5

 

ბინების მონაცემები: