დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 6

 

ბინების მონაცემები: