დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 7

 

ბინების მონაცემები: