დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 8

 

ბინების მონაცემები: