დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 9

 

ბინების მონაცემები: