დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 10

 

ბინების მონაცემები: