დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 11

 

ბინების მონაცემები: