დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 12

 

ბინების მონაცემები: