დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 13

 

ბინების მონაცემები: