დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 14

 

ბინების მონაცემები: