დონა პალასი საბურთალო

ბლოკი 2, სართული 15

 

ბინების მონაცემები: