დონა პალასი დიდუბე

ბლოკი 1, სართული 13

 

 

ბინების მონაცემები: